Treball en Ferro

Tapes per a tancament de planta superior

Conjunt de mobles metàl·lics per a exterior

Escala amb xapa metàl·lica

Conjunt de bancada i prestatgeries. 

Xapa de ferro al natural, sense tractament

Carcassa metàl·lica amb xapa laminada sense tractament per a xemeneia

Reixa exterior amb ferro forjat

Escala de fusta amb graos metàl·lics

Escala metàl·lica amb graons de fusta

Escala metàl·lica amb xapa antilliscant per exterior

Barana amb cable d’acer i vidre

Prestatgeria amb tub quadrat metàl·lic

Barana interior amb tela conillera

Barana interior amb tela conillera 

Prestatgeria metàl·lica 

Llenyer amb xapa metàl·lica